2020 Q1: Korona special - verkkokauppaan tulossa miljardiluokan kasvu

Etusivu » Raportit » 2020 Q1: Korona special - verkkokauppaan tulossa miljardiluokan kasvu

2020 Q1: Korona special - verkkokauppaan tulossa miljardiluokan kasvu

60% koronaloikka: ”Verkkokauppaan tulossa miljardiluokan kasvu” – ETLA:n Kangasharju: ”Vaikutuksessa on paljon pysyvää”

Lähes 2000 verkkokaupan myyntiin perustuva verkkokauppaindeksi paljastaa 60% koronapiikin maaliskuussa. ”Kyllä on täysin realistista odottaa, että verkkokauppaan on tulossa miljardiluokan kasvu”, kertoo indeksiä neljännesvuosittain julkaisevan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. Seuraavaksi kauppaa voi heiluttaa Amazon. ”Jos Amazon tulee, niin kyllä kauppa tulee olemaan nyt paremmin valmistautunut”, arvioi ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju.

Verkkokaupan tilausmäärät kasvoivat maaliskuun kahdella viimeisellä viikolla peräti 60%, kertoo uunituore verkkokauppaindeksi. Vilkas Groupin tuottama indeksi perustuu noin 2000 verkkokaupan todellisiin myyntitapahtumiin ja kuvaa siten tarkasti suomalaisen verkkokaupan tilaa.

”Ensimmäisen kvartaalin tulokset kertovat ainutlaatuisesta piikistä tilausmäärissä maaliskuun lopulla. Kyllä tämä kertoo valtavasta muutoksesta kuluttajakäyttäytymisessä, korona käy nyt käsi kädessä digitalisaation kanssa”, kertoo Vilkkaan toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen ETLA:n toimitusjohtaja Aki Kangasharju pitää arvokkaana sitä, että muutoksesta on näin reaaliaikaista tietoa.

”Koronan aiheuttama poikkeustila varmasti kaikkiaan nopeuttaa verkkokaupan kasvua. Kriisit yleensäkin nopeuttavat muutoksia. Kun korona nyt opettaa kauppiaat ja kuluttajat verkkoon ja kaupan muutenkin digitalisaatioon, niin vaikutuksessa verkkokauppaan tulee olemaan paljon pysyvää”, arvioi Kangasharju.

Verkkokauppaindeksin mukaan nimenomaan tilausmäärät ovat räjähtäneet, vaikka euromäärät eivät vielä seuraa perässä. Ihmiset varautuvat tarpeellisimpaan ja samalla tarpeettomat ostokset jäävät vähemmälle. Olennaista tulevalle on kuluttajien siirtyminen joukoittain verkkoon.

”Ihan mahdotonta arvioida kuinka suuri loikka lopulta on, mutta jo 20% kasvu verkkokaupan arvossa tuottaisi miljardikasvun. Kun kuluttajat nyt tottuvat verkkotilauksiin, niin kyllä on täysin realistista odottaa, että verkkokauppaan on tulossa miljardiluokan kasvu. Ja tämä ei vielä sisällä esimerkiksi ravintoloiden verkkokaupan räjähdysmäistä kasvua”, ennakoi Korkiakoski. Arviota tukee indeksin kertoma verkkokaupan euromääräinen kasvu viiden viime vuoden aikana: yli 230%.

Verkossa käytävän vähittäiskaupan arvo Suomessa oli viime vuonna Kaupan liiton arvion mukaan vähintään 4,5 miljardia euroa. Arviota haittaavat puutteelliset tiedot ulkomaisista verkkokaupoista.

Kaupan seuraava myrsky: Amazon

Kivijalkakauppa ja kauppakeskukset ovat jo nyt pahoissa vaikeuksissa koronan takia. Monet kaupat ja muut yritykset ovat pelastautuneet verkkoon. Seuraava mullistus voi olla kuitenkin jo nurkan takana, niin perinteiselle kaupalle kuin suomalaiselle verkkokaupallekin.

”Asiantuntijoiden aika yksimielinen arvio on, että Amazon on pian tulossa Suomeen. Kyllä tässä uusi isku suomalaiselle kaupalle on tulossa. Esimerkiksi #pelastetaankauppa -kampanjamme on tuonut jo satoja ahdinkoon joutuneita kauppiaita verkkoon, mutta kyllä meidän pitäisi Suomessa nyt varautua Amazonin tuloon ihan kautta linjan”, peräänkuuluttaa Vilkkaan Korkiakoski.

ETLA:n toimitusjohtaja näkee koronassa jotain hyvääkin: Suomalainen kauppa on paremmin valmistautunut. Syytä todellakin on, kauppa on suomalaisen elinkeinoelämän suurin työllistäjä.

”Kauppiaat ovat nyt joutuneet ahtaalle ja jos Amazon tulee Suomen markkinoille, niin joutuvat vielä ahtaammalle. Toisaalta kauppa saa parhaillaan hurjaa vauhtia oppia ja jos Amazon tulee, niin kyllä kauppa tulee olemaan nyt paremmin valmistautunut koronakriisin myötä”, analysoi Kangasharju.

Muutoksessa myös mahdollisuus

Amazon tulee luomaan paineita kautta linjan: perinteisen kaupan ja suomalaisen verkkokaupan lisäksi myös suomalainen tuotanto joutuu entistä suurempaan puristukseen.

”Toivon hartaasti, että verkkokaupan miljardikasvusta mahdollisimman suuri osuus sataisi Suomen omaan laariin. Toki tämä on kiinni kauppiaistakin, mutta avainasemassa ovat tietysti suomalaiset kuluttajat. Ruotsiin verrattuna ostamme verkostakin paljon enemmän ulkomaisia tuotteita.”, vertaa Korkiakoski.

Korkiakosken mukaan suomalaisten pitäisi nähdä verkon kansainvälisyys mahdollisuutena: Suomalaisten pitäisi tähdätä entistä enemmän omaan vientiin verkkokaupan kautta. Myös ETLA:n toimitusjohtaja korostaa tarvetta Suomen omaan kansainvälistymiseen digitalisaation myötä.

”Suomalaisten on keskityttävä olemaan entistä parempia ja entistä kansainvälisempiä, mikään siilipuolustus ei tässä auta. Panostukset tutkimukseen ja innovointiin ovat kansallisesti välttämättömiä, jotta suomalaiset tuotteet pärjäävät kilpailussa, joka tulee vain kovenemaan. Tämä koskee myös suomalaista verkkokauppaa. Mitä laadukkaammin, kansainvälisemmin ja paremmin tuottein verkkokauppa operoi, sen paremmin koko kauppa menestyy”, arvioi Kangasharju.

Korkiakoskella on neuvo tukalassa tilanteessa tuskaileville kauppiaille ja muille yrittäjille, jotka vielä eivät ole verkkoon lähteneet:

”Apua on nyt mahdollisimman helpolla tarjolla, ja ilmaiseksi. #pelastetaankauppa-kampanja on kaikille avoin pelastusrengas, ilmainen verkkokauppa käyttöön jopa yhdessä päivässä. Ei kannata turhaan odotella! Muutoksen voi kääntää mahdollisuudeksi.”

#pelastetaankauppa

www.pelastetaankauppa.fi

Lisätietoja:

Aki Kangasharju, toimitusjohtaja, ETLA, 050 5838 5732, aki.kangasharju@etla.fi

Markku Korkiakoski, toimitusjohtaja, Vilkas Group Oy, 0400 434 244, markku.korkiakoski@vilkas.fi

Raporttiarkisto

Verkkokauppaindeksin kehitys

Verkkokauppaindeksi

Verkkokauppaindeksi lasketaan 4 kertaa vuodessa. Indeksiin vaikuttavat tilausten lukumäärä, euromääräinen myynti, sekä keskimääräinen ostoskori.

Tilauksen keskiarvo

Keskimääräinen ostoskorin koko euroissa mitattuna.

Tilauskertaindeksi

Tilauskertaindeksi kertoo kuinka verkkokauppojen tilausmäärät ovat kehittyneet vuodesta 2006.

Myynnin arvoindeksi

Myynnin arvoindeksi kertoo kuinka paljon verkkokauppojen euromääräinen myynti on noussut vuodesta 2006.

Verkkokauppojen tuotekategoriat

Vilkkaan verkkokauppa-alusta on toimialariippumaton alusta, jota käyttää 1700 eri kokoista yritystä. Verkkokauppaindeksin taustalla olevat verkkokaupat edustavat laajasti eri toimialoja, sekä kaiken kokoisia yrityksiä. Mukana on myös B2B verkkokauppoja noin 10% osuudella ja loput 90% verkkokaupoista ovat B2C -verkkokauppoja.

Mikä on verkkokauppaindeksi?

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen. Verkkokauppaindeksi on samalla laaja otanta asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, jonka taustalla on kvartaaleittain satoja tuhansia loppuasiakkaiden generoimia transaktioita. Indeksin kehitys antaa poikkeuksellisen todellisen kuvan verkkokaupankäynnin tilasta Suomessa.

Miksi verkkokauppaindeksi?

Verkkokaupankäynnin kehityksestä ja tilasta on melko vähän faktatietoa tarjoalla Suomessa. Verkkokauppaindeksi avaakin ainutlaatuista todellisiin lukuihin perustuvaa dataansa kauppiaiden hyödynnettäväksi. Vilkas Groupin tärkein ohjenuora on saada verkkokauppiaat menestymään ja mikä olisikaan parempi mittari meille kaikille kuin Verkkokauppaindeksi. Verkkokauppaindeksin avulla pystytään arvioimaan myös koko alan kehitystä Suomessa. 

Verkkokauppaindeksin mittauskohde ja tavoitteet

Verkkokauppaindeksi on verkkokauppaliiketoiminnan menestystä ja aktiivisuutta mittava indeksi. Indeksi perustuu todellisiin lukuihin Vilkas Groupin asiakaskunnasta. Otanta edustaa lähes viidesosaa kaikista kotimaan verkkokaupoista. Lisäksi indeksi kuvaa asiakkaan ostokäyttäytymistä verkossa tarkasti, todellisiin lukuihin perustuen. Tulemme kehittämään indeksiä jatkossa yhä monipuolisemmaksi ja tarjoamme jatkossa verkkokauppiaille yhä merkityksellisempää tietoa verkkokaupankäynnin kehityksestä.

Miten verkkokauppaindeksi lasketaan

Verkkokauppaindeksi = [(0,8*Myynnin arvoindeksi) + (1,2*Tilausmääräindeksi) + (Tilauskoon keskiarvoindeksi)] / 3

Tarkasteltavia asioita Verkkokauppaindeksissä ovat verkkokaupan myynnin muutos (eurot), myyntikertojen muutos (tehtyjen tilausten määrä) sekä keskimääräisen tilauksen arvo. Tietoturvasyistä verkkokauppaindeksissä ei kerätä yksittäisten kauppojen tietoja. 

Lisätietoa indeksistä:
Markku Korkiakoski
markku@vilkas.fi tai 0400-434244

Verkkokauppaindeksistä tällä sivulla näytettävää aineistoa saa hyödyntää vapaasti, kunhan Vilkas Group Oy:n nimi tiedon lähteenä on aina mainittu. 

Jaa sisältö