2019 Q3: Ripeän kasvun aika näyttää olevan tältä erää ohi

Etusivu » Raportit » 2019 Q3: Ripeän kasvun aika näyttää olevan tältä erää ohi

2019 Q3: Ripeän kasvun aika näyttää olevan tältä erää ohi

Verkkokauppaindeksi on viimeisen vuoden aikana liihottanut päätä huimaavissa kasvulukemissa. Edes yleensä hiljainen alkuvuosi ei tällä kertaa rauhoittanut verkkokauppaindeksin jyrkkää kasvukäyrää. Nyt, kun vuoden 2019 kolmannen kvartaalin lukemat ovat ulkona, näyttää siltä, että kasvupyrähdys on tällä erää ohi ja kymmenien prosenttien kasvuvauhti on hiipunut jälleen yksinumeroisiin lukuihin. Vuoden ajanjaksolla huippulukema oli 56,6 %, kun viimeisin lukema jäi 8,19 prosentin kasvuun viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattaessa.

Indeksi notkahti normaalille tasolle

Suurin syy verkkokauppaindeksin kasvun hidastumiselle on myynnin arvon nousun hidastuminen. Myynnin arvo nousi kolmannessa kvartaalissa vajaan kymmenen prosenttia, kun viime vuonna samaan aikaan lukema oli yli 60 %. Myynnin arvon nousun hidastumiseen taas vaikuttaa vahvasti keskimääräisen ostoskorin arvon kasvun hidastuminen.

Vaikka verkkokauppaindeksi sekä siihen vaikuttavat myynnin arvo, keskimääräisen tilauksen arvo ja tilausmäärät nousevat jatkuvasti, on kasvukäyrä notkahtanut nyt selkeästi hitaampaan nousuun. Tilausmäärissä muutos ei tosin ole yhtä suuri kuin muissa luvuissa.

Verkkokaupan kasvu on edeltävään kvartaaliin verrattaessa usein hitainta vuoden alussa ja kiihtyy joulua kohti mentäessä. Nyt kuitenkin kolmannen kvartaalin verkkokauppaindeksi oli toiseen kvartaaliin verrattaessa pienempi. Edellisen kerran näin on tapahtunut vuonna 2012.

Mahdollisia syitä kasvun hidastumiselle on monia. “Notkahduksen syy voi olla kuluttajien ja yritysten heikentynyt luottamus talouteen. Myös vilkas keskustelu kuluttamisesta ja ilmastonmuutoksesta on saattanut heikentää kuluttajien halukkuutta tehdä uusia hankintoja, mikäli kyse ei ole välttämättömästä hyödykkeestä. Onko kyse hetkellisestä kasvun hidastumisesta vai pitkäkestoisemmasta hitaamman kasvun jatkosta? Seuraavat kvartaalit tulevat näyttämään tämän pikapuolin“, pohtii Vilkkaan toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

Kasvun hidastumisesta huolimatta verkkokauppa kehittyy jatkuvasti. Kuitenkin kun verrataan Amazon-maihin, ollaan kehityksessä vasta alkutaipaleella, kuten Kuulas Helsingin Retail Buying Study -tutkimus osoittaa. Jos ja kun Amazon tulee Suomeen, voi tahdin olettaa kiihtyvän. Siihen, satavatko kaikki eurot Amazonin laariin, voivat kotimaiset verkkokaupat pyrkiä vaikuttamaan hyödyntämällä Amazonin tarjoaman näkyvyyden ja markkinointipotentiaalin tai kilpailemalla ihan vain omilla vahvuuksillaan.

Raporttiarkisto

Verkkokauppaindeksin kehitys

Verkkokauppaindeksi

Verkkokauppaindeksi lasketaan 4 kertaa vuodessa. Indeksiin vaikuttavat tilausten lukumäärä, euromääräinen myynti, sekä keskimääräinen ostoskori.

Tilauksen keskiarvo

Keskimääräinen ostoskorin koko euroissa mitattuna.

Tilauskertaindeksi

Tilauskertaindeksi kertoo kuinka verkkokauppojen tilausmäärät ovat kehittyneet vuodesta 2006.

Myynnin arvoindeksi

Myynnin arvoindeksi kertoo kuinka paljon verkkokauppojen euromääräinen myynti on noussut vuodesta 2006.

Verkkokauppojen tuotekategoriat

Vilkkaan verkkokauppa-alusta on toimialariippumaton alusta, jota käyttää 1700 eri kokoista yritystä. Verkkokauppaindeksin taustalla olevat verkkokaupat edustavat laajasti eri toimialoja, sekä kaiken kokoisia yrityksiä. Mukana on myös B2B verkkokauppoja noin 10% osuudella ja loput 90% verkkokaupoista ovat B2C -verkkokauppoja.

Mikä on verkkokauppaindeksi?

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen. Verkkokauppaindeksi on samalla laaja otanta asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, jonka taustalla on kvartaaleittain satoja tuhansia loppuasiakkaiden generoimia transaktioita. Indeksin kehitys antaa poikkeuksellisen todellisen kuvan verkkokaupankäynnin tilasta Suomessa.

Miksi verkkokauppaindeksi?

Verkkokaupankäynnin kehityksestä ja tilasta on melko vähän faktatietoa tarjoalla Suomessa. Verkkokauppaindeksi avaakin ainutlaatuista todellisiin lukuihin perustuvaa dataansa kauppiaiden hyödynnettäväksi. Vilkas Groupin tärkein ohjenuora on saada verkkokauppiaat menestymään ja mikä olisikaan parempi mittari meille kaikille kuin Verkkokauppaindeksi. Verkkokauppaindeksin avulla pystytään arvioimaan myös koko alan kehitystä Suomessa. 

Verkkokauppaindeksin mittauskohde ja tavoitteet

Verkkokauppaindeksi on verkkokauppaliiketoiminnan menestystä ja aktiivisuutta mittava indeksi. Indeksi perustuu todellisiin lukuihin Vilkas Groupin asiakaskunnasta. Otanta edustaa lähes viidesosaa kaikista kotimaan verkkokaupoista. Lisäksi indeksi kuvaa asiakkaan ostokäyttäytymistä verkossa tarkasti, todellisiin lukuihin perustuen. Tulemme kehittämään indeksiä jatkossa yhä monipuolisemmaksi ja tarjoamme jatkossa verkkokauppiaille yhä merkityksellisempää tietoa verkkokaupankäynnin kehityksestä.

Miten verkkokauppaindeksi lasketaan

Verkkokauppaindeksi = [(0,8*Myynnin arvoindeksi) + (1,2*Tilausmääräindeksi) + (Tilauskoon keskiarvoindeksi)] / 3

Tarkasteltavia asioita Verkkokauppaindeksissä ovat verkkokaupan myynnin muutos (eurot), myyntikertojen muutos (tehtyjen tilausten määrä) sekä keskimääräisen tilauksen arvo. Tietoturvasyistä verkkokauppaindeksissä ei kerätä yksittäisten kauppojen tietoja. 

Lisätietoa indeksistä:
Markku Korkiakoski
markku@vilkas.fi tai 0400-434244

Verkkokauppaindeksistä tällä sivulla näytettävää aineistoa saa hyödyntää vapaasti, kunhan Vilkas Group Oy:n nimi tiedon lähteenä on aina mainittu. 

Jaa sisältö