2019 Q2: Teini-iän saavuttanut verkkokauppaindeksi jatkaa kasvupyrähdystään

Etusivu » Raportit » 2019 Q2: Teini-iän saavuttanut verkkokauppaindeksi jatkaa kasvupyrähdystään

2019 Q2: Teini-iän saavuttanut verkkokauppaindeksi jatkaa kasvupyrähdystään

Verkkokauppaindeksi on ollut jo vuoden rajussa kasvussa. Vuoden 2019 toisen kvartaalin aikana indeksi kasvoi huimat 40,2 % vuoden takaiseen verrattuna. Edellisen kvartaalin huimaan, vuosikymmenen ennätyksiä rikkoneeseen 56,5 kasvuprosentin lukemaan ei päästy, mutta luvut pysyvät yhä sellaisissa lukemissa, joita ei joka vuosi nähdä.

Suurin vaikuttava tekijä verkkokauppaindeksin hurjalle nousulle on yhä myynnin raju kasvu. Vilkas-verkkokauppojen myynti nousi 60,04 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Kuten edellisessäkin kvartaalissa, myyntiä kasvattaa eniten ostoskorin keskimääräisen arvon nousu. Ostoskorin keskimääräinen arvo on jo 254 €, kun viime vuonna samaan aikaan se oli 172 €.

Niin verkkokauppaindeksi, myyntien arvo kuin keskimääräisen ostoskorin arvo on noussut reippaasti viimeisen vuoden aikana.

Vilkas-verkkokauppojen myynti nousi 60,04 %

Kuten kaupan alalla muutenkin, myös verkkokaupassa kasvu tapahtuu sykleittäin. Verkkokaupan kasvu on tavallisesti vielä kivijalkakauppaa reippaampaa. Verrattaessa edelliseen kvartaaliin on kasvu hitainta vuoden alussa ja kasvaa pitkin vuotta huipentuen viimeisen kvartaalin joulumyynteihin.

“Verkkokauppaan kohdistuva luottamus puolin ja toisin on varmasti yksi iso tekijä, joka kasvattaa keskimääräisen ostoskorin arvoa näin rajusti. B2B-kauppa on kasvanut, mutta myös kuluttajat luottavat verkkokauppaan. Enää verkkokaupasta ei hankita vain pientä nappia vaan verkossa hoidetaan myös isommat ostokset”, kommentoi Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

B2B-verkkokaupan kasvua ennusti esimerkiksi parin vuoden takainen Postin tilaama tutkimus, jonka mukaan 47 % vastanneista yrityksistä aikoi lisätä suljetun ja kolmannes avoimen B2B-verkkokaupan käyttöä.

Raporttiarkisto

Verkkokauppaindeksin kehitys

Verkkokauppaindeksi

Verkkokauppaindeksi lasketaan 4 kertaa vuodessa. Indeksiin vaikuttavat tilausten lukumäärä, euromääräinen myynti, sekä keskimääräinen ostoskori.

Tilauksen keskiarvo

Keskimääräinen ostoskorin koko euroissa mitattuna.

Tilauskertaindeksi

Tilauskertaindeksi kertoo kuinka verkkokauppojen tilausmäärät ovat kehittyneet vuodesta 2006.

Myynnin arvoindeksi

Myynnin arvoindeksi kertoo kuinka paljon verkkokauppojen euromääräinen myynti on noussut vuodesta 2006.

Verkkokauppojen tuotekategoriat

Vilkkaan verkkokauppa-alusta on toimialariippumaton alusta, jota käyttää 1700 eri kokoista yritystä. Verkkokauppaindeksin taustalla olevat verkkokaupat edustavat laajasti eri toimialoja, sekä kaiken kokoisia yrityksiä. Mukana on myös B2B verkkokauppoja noin 10% osuudella ja loput 90% verkkokaupoista ovat B2C -verkkokauppoja.

Mikä on verkkokauppaindeksi?

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen. Verkkokauppaindeksi on samalla laaja otanta asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, jonka taustalla on kvartaaleittain satoja tuhansia loppuasiakkaiden generoimia transaktioita. Indeksin kehitys antaa poikkeuksellisen todellisen kuvan verkkokaupankäynnin tilasta Suomessa.

Miksi verkkokauppaindeksi?

Verkkokaupankäynnin kehityksestä ja tilasta on melko vähän faktatietoa tarjoalla Suomessa. Verkkokauppaindeksi avaakin ainutlaatuista todellisiin lukuihin perustuvaa dataansa kauppiaiden hyödynnettäväksi. Vilkas Groupin tärkein ohjenuora on saada verkkokauppiaat menestymään ja mikä olisikaan parempi mittari meille kaikille kuin Verkkokauppaindeksi. Verkkokauppaindeksin avulla pystytään arvioimaan myös koko alan kehitystä Suomessa. 

Verkkokauppaindeksin mittauskohde ja tavoitteet

Verkkokauppaindeksi on verkkokauppaliiketoiminnan menestystä ja aktiivisuutta mittava indeksi. Indeksi perustuu todellisiin lukuihin Vilkas Groupin asiakaskunnasta. Otanta edustaa lähes kolmasosaa kaikista kotimaan verkkokaupoista. Lisäksi indeksi kuvaa asiakkaan ostokäyttäytymistä verkossa tarkasti, todellisiin lukuihin perustuen. Tulemme kehittämään indeksiä jatkossa yhä monipuolisemmaksi ja tarjoamme jatkossa verkkokauppiaille yhä merkityksellisempää tietoa verkkokaupankäynnin kehityksestä.

Miten verkkokauppaindeksi lasketaan

Verkkokauppaindeksi = [(0,8*Myynnin arvoindeksi) + (1,2*Tilausmääräindeksi) + (Tilauskoon keskiarvoindeksi)] / 3

Tarkasteltavia asioita Verkkokauppaindeksissä ovat verkkokaupan myynnin muutos (eurot), myyntikertojen muutos (tehtyjen tilausten määrä) sekä keskimääräisen tilauksen arvo. Tietoturvasyistä verkkokauppaindeksissä ei kerätä yksittäisten kauppojen tietoja. 

Lisätietoa indeksistä:
Markku Korkiakoski
markku@vilkas.fi tai 0400-434244

Verkkokauppaindeksistä tällä sivulla näytettävää aineistoa saa hyödyntää vapaasti, kunhan Vilkas Group Oy:n nimi tiedon lähteenä on aina mainittu. 

Jaa sisältö