2019 Q1: Verkkokauppaindeksillä poikkeuksellisen vahva alku vuonna 2019

Etusivu » Raportit » 2019 Q1: Verkkokauppaindeksillä poikkeuksellisen vahva alku vuonna 2019

2019 Q1: Verkkokauppaindeksillä poikkeuksellisen vahva alku vuonna 2019

Verkkokauppaindeksin voimakas kasvu jatkui vuoden 2019 ensimmäisen kvartaaliin aikana. Kasvu oli poikkeuksellisen voimakasta ja verkkokauppaindeksi kasvoi rajut 56,5 % verrattuna vuoden takaiseen lukemaan. Suurin vaikuttava tekijä oli myynnin kova kasvu; vuoden takaisesta myynti lähes tuplaantui. Myynnin arvoindeksi nousi 92 %. Iso syy myynnin kasvulle oli keskimääräisen ostoskorin kasvu 70 prosentilla saavuttaen nyt 222 €, kun se oli vuosi sitten 130 €. Tilausten määrä kasvoi vuoden takaisesta 13 %, joka oli myös verkkokauppiailta vahva tulos.

Edellisessä raportissa ennustimme, että seuraavat kolme vuotta kotimainen verkkokauppa tulee kasvamaan normaalia voimakkaammin. “Ihan tällaista kasvuvauhtia emme uskaltaneet kuitenkaan ennustaa, mutta yllätys on mieluinen. Seuraavien vuosien aikana verkkokauppa näyttää todellakin ohittavat kivijalan myynnin, mikäli tällainen kasvu jatkuu”, ennustaa Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

Verkkokauppa näyttää todellakin ohittavat kivijalan myynnin.

Suurin tekijä verkkokauppaindeksin kasvussa oli myynnin voimakas kasvu, jossa keskimääräinen ostoskori näytteli suurinta roolia. Miksi keskimääräinen ostoskori on näin voimakkaassa kasvussa? “Suurin syy tähän on yritysten välisen verkkokaupan nousu. Ostajat kaikkialla maailmassa käyttävät mielellään verkkokauppoja niiden kivijalkoja paremman asiakaskokemuksen takia. Asiakkaat yksinkertaisesti pitävät itsepalveluautomaatiosta, ja tämä oikein tehtynä tehostaa myös toimittajan prosesseja. Lisäksi monipuolisessa verkkokauppa-alustassa on helppo antaa asiakaskohtaisia hintoja tuotteille, jolloin asiakas tietää saavansa yksilöllistä palvelua”, analysoi Korkiakoski.

Maksuturva pohtii blogissaan B2B-kaupan kasvua ja heidän oletuksensa on, että yritysten välinen sähköinen kaupankäynti tulee kasvamaan vielä voimakkaasti lähitulevaisuudessa, ja tästä voimme olla täysin samaa mieltä. Yllättävää oli Svean tekemän tutkimuksen tulos, jossa selvisi, että vain joka neljäs B2B-kauppa on siirtynyt verkkoon. Kuitenkin 52 % verkkoon menneistä on todennut verkkokaupalla olleen selkeä vaikutus yrityksen myyntiin. “Jos yritysten välistä kauppaa tekevällä yrittäjällä ei ole vielä selkeää strategiaa myynnin digitalisoimisesta, on vaarana, että asiakkaat siirtyvät muiden haltuun”, varoittaa Korkiakoski.

Raporttiarkisto

Verkkokauppaindeksin kehitys

Verkkokauppaindeksi

Verkkokauppaindeksi lasketaan 4 kertaa vuodessa. Indeksiin vaikuttavat tilausten lukumäärä, euromääräinen myynti, sekä keskimääräinen ostoskori.

Tilauksen keskiarvo

Keskimääräinen ostoskorin koko euroissa mitattuna.

Tilauskertaindeksi

Tilauskertaindeksi kertoo kuinka verkkokauppojen tilausmäärät ovat kehittyneet vuodesta 2006.

Myynnin arvoindeksi

Myynnin arvoindeksi kertoo kuinka paljon verkkokauppojen euromääräinen myynti on noussut vuodesta 2006.

Verkkokauppojen tuotekategoriat

Vilkkaan verkkokauppa-alusta on toimialariippumaton alusta, jota käyttää 1700 eri kokoista yritystä. Verkkokauppaindeksin taustalla olevat verkkokaupat edustavat laajasti eri toimialoja, sekä kaiken kokoisia yrityksiä. Mukana on myös B2B verkkokauppoja noin 10% osuudella ja loput 90% verkkokaupoista ovat B2C -verkkokauppoja.

Mikä on verkkokauppaindeksi?

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen. Verkkokauppaindeksi on samalla laaja otanta asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, jonka taustalla on kvartaaleittain satoja tuhansia loppuasiakkaiden generoimia transaktioita. Indeksin kehitys antaa poikkeuksellisen todellisen kuvan verkkokaupankäynnin tilasta Suomessa.

Miksi verkkokauppaindeksi?

Verkkokaupankäynnin kehityksestä ja tilasta on melko vähän faktatietoa tarjoalla Suomessa. Verkkokauppaindeksi avaakin ainutlaatuista todellisiin lukuihin perustuvaa dataansa kauppiaiden hyödynnettäväksi. Vilkas Groupin tärkein ohjenuora on saada verkkokauppiaat menestymään ja mikä olisikaan parempi mittari meille kaikille kuin Verkkokauppaindeksi. Verkkokauppaindeksin avulla pystytään arvioimaan myös koko alan kehitystä Suomessa. 

Verkkokauppaindeksin mittauskohde ja tavoitteet

Verkkokauppaindeksi on verkkokauppaliiketoiminnan menestystä ja aktiivisuutta mittava indeksi. Indeksi perustuu todellisiin lukuihin Vilkas Groupin asiakaskunnasta. Otanta edustaa lähes kolmasosaa kaikista kotimaan verkkokaupoista. Lisäksi indeksi kuvaa asiakkaan ostokäyttäytymistä verkossa tarkasti, todellisiin lukuihin perustuen. Tulemme kehittämään indeksiä jatkossa yhä monipuolisemmaksi ja tarjoamme jatkossa verkkokauppiaille yhä merkityksellisempää tietoa verkkokaupankäynnin kehityksestä.

Miten verkkokauppaindeksi lasketaan

Verkkokauppaindeksi = [(0,8*Myynnin arvoindeksi) + (1,2*Tilausmääräindeksi) + (Tilauskoon keskiarvoindeksi)] / 3

Tarkasteltavia asioita Verkkokauppaindeksissä ovat verkkokaupan myynnin muutos (eurot), myyntikertojen muutos (tehtyjen tilausten määrä) sekä keskimääräisen tilauksen arvo. Tietoturvasyistä verkkokauppaindeksissä ei kerätä yksittäisten kauppojen tietoja. 

Lisätietoa indeksistä:
Markku Korkiakoski
markku@vilkas.fi tai 0400-434244

Verkkokauppaindeksistä tällä sivulla näytettävää aineistoa saa hyödyntää vapaasti, kunhan Vilkas Group Oy:n nimi tiedon lähteenä on aina mainittu. 

Jaa sisältö