2018 Q4: Kotimainen verkkokauppa keräsi eurot onnistuneesti vuonna 2018

2018 Q4: Kotimainen verkkokauppa keräsi eurot onnistuneesti vuonna 2018

Verkkokaupan neljäs kvartaali vuonna 2018 jatkoi kovaa kasvua, joka alkoi vuoden 2018 puolessa välissä. Verkkokauppaindeksi kasvoi viimeisen neljännen kvartaalin aikana yli 38 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten. Vuositasolla verkkokauppaindeksi kasvoi kokonaisuudessaan 27 % verrattuna vuoteen 2017. Pääasiallinen indeksin kasvu muodostui harvinaisen voimakkaasta myynnin euromääräisestä kasvusta. Euromääräinen myynti kasvoi vuonna 2018 huimat 41 % verrattuna vuoteen 2017. Ja kun tarkastellaan pelkästään joulukuun 2018 euromääräistä myyntiä, kasvoi se 40 % verrattuna vuoden 2017 joulukuun myyntiin.

Verkkokaupan myynti tulee ohittamaan perinteisen kaupan.

Vuosi sitten kotimaisissa verkkokaupoissa elettiin jännittäviä aikoja, sillä verkkomyynnin kasvuvauhti oli hiipumassa. Tämä lasku oli tosin odotettavissa, kun tarkastallaan Vilkkaan verkkokauppaindeksin historiaa, jota olemme analysoineet jo yli kymmenen vuoden ajan. Verkkokaupan 3–4 vuoden pituisten kehitysjaksojen valossa osasimme myös ennustaa, että matalan suhdanteen jakso päättyy vuoden 2018 lopussa. Tämä voidaan nyt myös virallisesti vahvistaa ja todeta, että verkkokaupat ovat jälleen siirtyneet voimakkaan kasvun vaiheeseen. Voimmekin nyt ennustaa, että seuraavat kolme vuotta kotimainen verkkokauppa tulee kasvamaan normaalia voimakkaammin. “Seuraava noin kolmen vuoden noususuhdanne tulee olemaan historiallinen kotimaiselle kaupalle, sillä tänä aikana verkkokaupan myynti tulee ohittamaan perinteisen kaupan”, ennustaa Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

Verkkokauppaindeksi Q1/2019 tulee olemaan mielenkiintoinen, sillä silloin nähdään, kuinka voimakkaana verkkokaupan kasvu jatkuu. Verkkokauppojen myynti tulee varmasti laskemaan vuoden 2018 viimeisen kvartaalin lukemista, onhan viimeinen vuosineljännes verkkokaupan ja samalla koko kaupan alan kiihkeintä aikaa. Mutta kuinka paljon verkkokauppaindeksi Q1/2019 kasvaa verrattuna vuoden 2018 ensimmäiseen kvartaaliin jää nähtäväksi. Uskallamme kuitenkin ennustaa, että kasvu tulee olemaan noin 25 prosentin luokkaa. “Verkkokauppiaan lähitulevaisuus näyttää erittäin valoisalta, mutta toisaalta kilpailu asiakkaiden verkossa käyttämistä euroista on kovempaa kuin koskaan aikaisemmin. Verkkokauppiaan kannattaakin keskittyä perusasioiden kehittämiseen, kuten asiakaspalveluun ja markkinointiin, jolloin tulevasta noususuhdanteesta saadaan tuloutettua optimaalinen hyöty”, uskoo Korkiakoski. 

Raporttiarkisto

Verkkokauppaindeksin kehitys

Verkkokauppaindeksi

Verkkokauppaindeksi lasketaan 4 kertaa vuodessa. Indeksiin vaikuttavat tilausten lukumäärä, euromääräinen myynti, sekä keskimääräinen ostoskori.

Tilauksen keskiarvo

Keskimääräinen ostoskorin koko euroissa mitattuna.

Tilauskertaindeksi

Tilauskertaindeksi kertoo kuinka verkkokauppojen tilausmäärät ovat kehittyneet vuodesta 2006.

Myynnin arvoindeksi

Myynnin arvoindeksi kertoo kuinka paljon verkkokauppojen euromääräinen myynti on noussut vuodesta 2006.

Verkkokauppojen tuotekategoriat

Vilkkaan verkkokauppa-alusta on toimialariippumaton alusta, jota käyttää 1700 eri kokoista yritystä. Verkkokauppaindeksin taustalla olevat verkkokaupat edustavat laajasti eri toimialoja, sekä kaiken kokoisia yrityksiä. Mukana on myös B2B verkkokauppoja noin 10% osuudella ja loput 90% verkkokaupoista ovat B2C -verkkokauppoja.

Mikä on verkkokauppaindeksi?

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen. Verkkokauppaindeksi on samalla laaja otanta asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, jonka taustalla on kvartaaleittain satoja tuhansia loppuasiakkaiden generoimia transaktioita. Indeksin kehitys antaa poikkeuksellisen todellisen kuvan verkkokaupankäynnin tilasta Suomessa.

Miksi verkkokauppaindeksi?

Verkkokaupankäynnin kehityksestä ja tilasta on melko vähän faktatietoa tarjoalla Suomessa. Verkkokauppaindeksi avaakin ainutlaatuista todellisiin lukuihin perustuvaa dataansa kauppiaiden hyödynnettäväksi. Vilkas Groupin tärkein ohjenuora on saada verkkokauppiaat menestymään ja mikä olisikaan parempi mittari meille kaikille kuin Verkkokauppaindeksi. Verkkokauppaindeksin avulla pystytään arvioimaan myös koko alan kehitystä Suomessa. 

Verkkokauppaindeksin mittauskohde ja tavoitteet

Verkkokauppaindeksi on verkkokauppaliiketoiminnan menestystä ja aktiivisuutta mittava indeksi. Indeksi perustuu todellisiin lukuihin Vilkas Groupin asiakaskunnasta. Otanta edustaa lähes kolmasosaa kaikista kotimaan verkkokaupoista. Lisäksi indeksi kuvaa asiakkaan ostokäyttäytymistä verkossa tarkasti, todellisiin lukuihin perustuen. Tulemme kehittämään indeksiä jatkossa yhä monipuolisemmaksi ja tarjoamme jatkossa verkkokauppiaille yhä merkityksellisempää tietoa verkkokaupankäynnin kehityksestä.

Miten verkkokauppaindeksi lasketaan

Verkkokauppaindeksi = [(0,8*Myynnin arvoindeksi) + (1,2*Tilausmääräindeksi) + (Tilauskoon keskiarvoindeksi)] / 3

Tarkasteltavia asioita Verkkokauppaindeksissä ovat verkkokaupan myynnin muutos (eurot), myyntikertojen muutos (tehtyjen tilausten määrä) sekä keskimääräisen tilauksen arvo. Tietoturvasyistä verkkokauppaindeksissä ei kerätä yksittäisten kauppojen tietoja. 

Lisätietoa indeksistä:
Markku Korkiakoski
markku@vilkas.fi tai 0400-434244

Verkkokauppaindeksistä tällä sivulla näytettävää aineistoa saa hyödyntää vapaasti, kunhan Vilkas Group Oy:n nimi tiedon lähteenä on aina mainittu. 

Jaa sisältö