2018 Q2: Verkkokaupan toinen neljännes 2018 kasvoi voimakkaasti

Etusivu » Raportit » 2018 Q2: Verkkokaupan toinen neljännes 2018 kasvoi voimakkaasti

2018 Q2: Verkkokaupan toinen neljännes 2018 kasvoi voimakkaasti

Verkkokaupan toinen kvartaali vuonna 2018 oli paluu voimakkaaseen kasvuun. Verkkokauppaindeksi kasvoi 20 % verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuosi sitten. Vastaavanlainen voimakas kasvu on tapahtunut Q3:ssa 2016, joten verkkokauppa on jälleen kovassa nosteessa parin vuoden hieman matalamman kasvun aikajakson jälkeen. Pääasiallinen kasvu tuli tällä kertaa keskimääräisestä ostoskorista, jossa oli poikkeavan voimakas muutos. 

Keskimääräinen ostoskori oli 172 € arvoinen, kun pitkän ajan keskiarvo on 110 €. “Tämä johtuu todennäköisesti B2B-verkkokaupan kasvusta ja ylipäätään kuluttajien ostokäyttäytymisestä. Enää ei kokeilla, vaan nyt tehdään rohkeasti ostoksia ja mieluummin ostetaan samalla vaivalla enemmän”, uskoo Vilkas Group Oy:n toimitusjohtaja Markku Korkiakoski. 

Keskimääräinen ostoskori oli 172 €

Tilausmäärät kasvoivat 8,5 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kvartaaliin. Tässä kasvu on ollut melko lailla samanlaista viimeiset kaksi vuotta. Verkkokauppojen euromääräinen myynti oli 28,8 % kasvussa ja kuten aikaisemminkin todettiin, voimakas kasvu johtui pääasiassa kasvaneesta ostoskorista. 

Verkkokauppaindeksi Q3/2018 on mielenkiintoinen, sillä silloin nähdään, onko keskimääräinen ostoskori jatkanut samalla tasolla vai oliko keskiarvoa kasvattamassa jokin poikkeava tekijä, jonka jäljille meidän on vaikea päästä. 

Raporttiarkisto

Verkkokauppaindeksin kehitys

Verkkokauppaindeksi

Verkkokauppaindeksi lasketaan 4 kertaa vuodessa. Indeksiin vaikuttavat tilausten lukumäärä, euromääräinen myynti, sekä keskimääräinen ostoskori.

Tilauksen keskiarvo

Keskimääräinen ostoskorin koko euroissa mitattuna.

Tilauskertaindeksi

Tilauskertaindeksi kertoo kuinka verkkokauppojen tilausmäärät ovat kehittyneet vuodesta 2006.

Myynnin arvoindeksi

Myynnin arvoindeksi kertoo kuinka paljon verkkokauppojen euromääräinen myynti on noussut vuodesta 2006.

Verkkokauppojen tuotekategoriat

Vilkkaan verkkokauppa-alusta on toimialariippumaton alusta, jota käyttää 1700 eri kokoista yritystä. Verkkokauppaindeksin taustalla olevat verkkokaupat edustavat laajasti eri toimialoja, sekä kaiken kokoisia yrityksiä. Mukana on myös B2B verkkokauppoja noin 10% osuudella ja loput 90% verkkokaupoista ovat B2C -verkkokauppoja.

Mikä on verkkokauppaindeksi?

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen. Verkkokauppaindeksi on samalla laaja otanta asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, jonka taustalla on kvartaaleittain satoja tuhansia loppuasiakkaiden generoimia transaktioita. Indeksin kehitys antaa poikkeuksellisen todellisen kuvan verkkokaupankäynnin tilasta Suomessa.

Miksi verkkokauppaindeksi?

Verkkokaupankäynnin kehityksestä ja tilasta on melko vähän faktatietoa tarjoalla Suomessa. Verkkokauppaindeksi avaakin ainutlaatuista todellisiin lukuihin perustuvaa dataansa kauppiaiden hyödynnettäväksi. Vilkas Groupin tärkein ohjenuora on saada verkkokauppiaat menestymään ja mikä olisikaan parempi mittari meille kaikille kuin Verkkokauppaindeksi. Verkkokauppaindeksin avulla pystytään arvioimaan myös koko alan kehitystä Suomessa. 

Verkkokauppaindeksin mittauskohde ja tavoitteet

Verkkokauppaindeksi on verkkokauppaliiketoiminnan menestystä ja aktiivisuutta mittava indeksi. Indeksi perustuu todellisiin lukuihin Vilkas Groupin asiakaskunnasta. Otanta edustaa lähes kolmasosaa kaikista kotimaan verkkokaupoista. Lisäksi indeksi kuvaa asiakkaan ostokäyttäytymistä verkossa tarkasti, todellisiin lukuihin perustuen. Tulemme kehittämään indeksiä jatkossa yhä monipuolisemmaksi ja tarjoamme jatkossa verkkokauppiaille yhä merkityksellisempää tietoa verkkokaupankäynnin kehityksestä.

Miten verkkokauppaindeksi lasketaan

Verkkokauppaindeksi = [(0,8*Myynnin arvoindeksi) + (1,2*Tilausmääräindeksi) + (Tilauskoon keskiarvoindeksi)] / 3

Tarkasteltavia asioita Verkkokauppaindeksissä ovat verkkokaupan myynnin muutos (eurot), myyntikertojen muutos (tehtyjen tilausten määrä) sekä keskimääräisen tilauksen arvo. Tietoturvasyistä verkkokauppaindeksissä ei kerätä yksittäisten kauppojen tietoja. 

Lisätietoa indeksistä:
Markku Korkiakoski
markku@vilkas.fi tai 0400-434244

Verkkokauppaindeksistä tällä sivulla näytettävää aineistoa saa hyödyntää vapaasti, kunhan Vilkas Group Oy:n nimi tiedon lähteenä on aina mainittu. 

Jaa sisältö