2016 Q2: Kotimainen kauppa digitalisoituu nyt ennen näkemättömällä vauhdilla +43%

Etusivu » Raportit » 2016 Q2: Kotimainen kauppa digitalisoituu nyt ennen näkemättömällä vauhdilla +43%

2016 Q2: Kotimainen kauppa digitalisoituu nyt ennen näkemättömällä vauhdilla +43%

Verkkokauppaindeksi osoittaa, että kaupan alan murros on parhaillaan tapahtumassa

Verkkokauppaa on tehty jo yli 20 vuotta, mutta vasta nyt olemme todistamassa isoa muutosta, joka ravistelee kaupan alan rakenteita pysyvästi. Viimeisen 12 kuukauden verkkokauppaindeksin tulokset osoittavat, että kaupan alan murros on parhaillaan tapahtumassa. Vielä vuoden 2015 aikana vähittäiskaupasta tapahtui verkossa vain alle 10 prosenttia. Edellisen 12 kuukauden seurantajaksoista jokainen on ollut yli 30% kasvussa ja nyt viimeisin verkkokauppaindeksi Q2/2016 näyttää ennätyksellistä 43% kasvua kotimaisille verkkokaupoille verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuonna 2016 verkossa tapahtuva kaupankäynti tulee lähentelemään 20% koko vähittäiskaupan volyymista.

Kotimaiset kuluttajat ja yritysasiakkaat ovat siirtyneet poikkeuksellisen voimakkaasti asioimaan verkkokaupoissa. Verkkokauppaindeksi, jota mitataan verkkokauppojen tilausmäärien, myynnin ja keskiostoksen mukaan, kasvoi tämän vuoden toisen kvartaalin aikana ennätykselliset 43%. Vuosi sitten vastaavana aikana kasvu oli 21%.

Mistä johtuu vuoden 2016 toisen kvartaalin, sekä koko edellisen 12 kuukauden verkkokauppaindeksin voimakas kasvu, vaikka taloudessa muuten menee heikosti?

Tärkeimmät syyt voimakkaalle kasvulle löytyy kulutus-käyttäytymisestä ja alan innovaatioista.

 

– Tärkeimpänä syynä näen kuluttajien radikaalin muutoksen ostokäyttäytymisessä. Asiakkaat hakevat nykyään tarvitsemiaan tuotteita ja palveluita pääasiassa verkosta. Palveluiden vertailu ja kokemusten jakaminen on helppoa ja sen voi tehdä mistä ja milloin vain. Asiakkaat myös inspiroituvat elämyksellisten palveluiden avulla tekemään spontaaneja hankintoja, perustelee verkkokauppapalveluita tarjoavan Vilkas Groupin toimitusjohtaja Markku Korkiakoski.

– Toinen merkittävä tekijä voimakkaalle kasvulle on digitaalisen kaupan alan uudet innovaatiot. Digitaalinen kaupan ala on kehittänyt palveluitaan kaikessa hiljaisuudessa jo 20 vuotta, ja nyt ala on pääsemässä toden teolla vauhtiin uusien innovaatioiden ja kustannustehokkaiden toimittajien avulla. Digitaalinen ekosysteemi tarjoaa tänä päivänä pienille sekä suurille kauppiaille monipuolisen kirjon edistyksellisiä palveluita, joiden avulla asiakkaiden löytäminen mistä ja milloin vain on jokaisen kauppiaan saavutettavissa, ilman suuria investointeja tai teknistä osaamista, jatkaa Korkiakoski perustelua.

– Kysyntä ja tarjonta on siirtynyt voimakkaasti myös mobiililaitteisiin, jolloin palveluiden saavutettavuus on yhä helpompaa kaikille osapuolille. Tämä näkyy myös operaattoreiden dataliikenteen räjähdysmäisenä kasvuna viime vuosien aikana, jatkaa Korkiakoski.  

Tummia pilviä kotimaisen verkkokaupan ylle kasautuu vain kansainvälisestä kaupasta. Kotimaisissa verkkokaupoissa ulkomaisia asiakkaita (kävijöitä) on keskimäärin vain 7%, kun keskiarvo EU:n alueella on noin 27%. Jos kotimaiset verkkokaupat eivät kykene kansainvälistymään, ne eivät hyödynnä verkkokaupan koko potentiaalia ja ovat vaarassa jäädä ulkomaisten kasvavien toimijoiden jalkoihin.

Raporttiarkisto

Verkkokauppaindeksin kehitys

Verkkokauppaindeksi

Verkkokauppaindeksi lasketaan 4 kertaa vuodessa. Indeksiin vaikuttavat tilausten lukumäärä, euromääräinen myynti, sekä keskimääräinen ostoskori.

Tilauksen keskiarvo

Keskimääräinen ostoskorin koko euroissa mitattuna.

Tilauskertaindeksi

Tilauskertaindeksi kertoo kuinka verkkokauppojen tilausmäärät ovat kehittyneet vuodesta 2006.

Myynnin arvoindeksi

Myynnin arvoindeksi kertoo kuinka paljon verkkokauppojen euromääräinen myynti on noussut vuodesta 2006.

Verkkokauppojen tuotekategoriat

Vilkkaan verkkokauppa-alusta on toimialariippumaton alusta, jota käyttää 1700 eri kokoista yritystä. Verkkokauppaindeksin taustalla olevat verkkokaupat edustavat laajasti eri toimialoja, sekä kaiken kokoisia yrityksiä. Mukana on myös B2B verkkokauppoja noin 10% osuudella ja loput 90% verkkokaupoista ovat B2C -verkkokauppoja.

Mikä on verkkokauppaindeksi?

Vilkas Group julkaisee neljästi vuodessa verkkokauppaindeksin, joka kuvaa verkkokaupankäynnin kehitystä Suomessa. Verkkokauppaindeksin tausta-aineisto kerätään Vilkas Groupin asiakkaiden verkkokaupoista vuoden 2006 alusta alkaen. Verkkokauppaindeksi on samalla laaja otanta asiakkaiden verkkokäyttäytymistä, jonka taustalla on kvartaaleittain satoja tuhansia loppuasiakkaiden generoimia transaktioita. Indeksin kehitys antaa poikkeuksellisen todellisen kuvan verkkokaupankäynnin tilasta Suomessa.

Miksi verkkokauppaindeksi?

Verkkokaupankäynnin kehityksestä ja tilasta on melko vähän faktatietoa tarjoalla Suomessa. Verkkokauppaindeksi avaakin ainutlaatuista todellisiin lukuihin perustuvaa dataansa kauppiaiden hyödynnettäväksi. Vilkas Groupin tärkein ohjenuora on saada verkkokauppiaat menestymään ja mikä olisikaan parempi mittari meille kaikille kuin Verkkokauppaindeksi. Verkkokauppaindeksin avulla pystytään arvioimaan myös koko alan kehitystä Suomessa. 

Verkkokauppaindeksin mittauskohde ja tavoitteet

Verkkokauppaindeksi on verkkokauppaliiketoiminnan menestystä ja aktiivisuutta mittava indeksi. Indeksi perustuu todellisiin lukuihin Vilkas Groupin asiakaskunnasta. Otanta edustaa lähes viidesosaa kaikista kotimaan verkkokaupoista. Lisäksi indeksi kuvaa asiakkaan ostokäyttäytymistä verkossa tarkasti, todellisiin lukuihin perustuen. Tulemme kehittämään indeksiä jatkossa yhä monipuolisemmaksi ja tarjoamme jatkossa verkkokauppiaille yhä merkityksellisempää tietoa verkkokaupankäynnin kehityksestä.

Miten verkkokauppaindeksi lasketaan

Verkkokauppaindeksi = [(0,8*Myynnin arvoindeksi) + (1,2*Tilausmääräindeksi) + (Tilauskoon keskiarvoindeksi)] / 3

Tarkasteltavia asioita Verkkokauppaindeksissä ovat verkkokaupan myynnin muutos (eurot), myyntikertojen muutos (tehtyjen tilausten määrä) sekä keskimääräisen tilauksen arvo. Tietoturvasyistä verkkokauppaindeksissä ei kerätä yksittäisten kauppojen tietoja. 

Lisätietoa indeksistä:
Markku Korkiakoski
markku@vilkas.fi tai 0400-434244

Verkkokauppaindeksistä tällä sivulla näytettävää aineistoa saa hyödyntää vapaasti, kunhan Vilkas Group Oy:n nimi tiedon lähteenä on aina mainittu. 

Jaa sisältö